panorama szkoły Jeśli chcesz możesz stać się redaktorem kolumny " A to ciekawe". Zapraszam.Przyślij na moją pocztę swój ciekawy tekst związany z fizyką lub techniką oraz obrazek - jeśli takim dysponujesz, a ja go tu umieszczę.  Nie zapomnij podać źródła (adresu strony)
i rzeczywistego autora.
POWTÓRKA Z FIZYKI
ZAM
IAST KOREPETYCJI
PODSTAWOWE  WZORY  FIZYCZNE

 

  Klasa I
     opis ruchu
     właściwości,
     budowa ciał

     pomiary

  Klasa II
     praca
     siły w przyrodzie
     ciepło
     drgania

  Klasa III
     elektrostatyka
     prąd elektryczny
     elektromagnetyzm
     optyka

  Jednostki SI
     zamiana jednostek

  Jedno zadanko

  Wzory fizyczne
    stosowanie wzorów
    przekształcanie wz.

  Stałe fizyczne

  Czytamy wykresy

  Prawa i zasady fiz.

  Przed egzaminem

  Strona główna

  Od autora

 

 

  Tu znajdziesz podstawowe wzory, które używamy w gimnazjum. Te, które używa klasa I podaję w gotowych przekształconych postaciach, klasy II i III mają tylko niektóre przekształcenia, nad pozostałymi muszą sami popracować. Kolorem wyróżniłem podstawowe wzory które należy znać obowiązkowo.

Nazwa

Wzór

Formy przekształcone

Oznaczenia

Szybkość w ruchu jednostajnym

v = s / t

 

v - szybkość, s - droga,
t - czas ruchu

Droga w ruchu jednostajnym

s = v · t

 

jw .

Czas ruchu jednostajnego

t = s / v

 

jw .

Szybkość w ruchu jednostajnym po okręgu

v = 2· pi · r / T

 

pi  = 3,14, r - promień okręgu, T - czas 1 okrążenia

Przyspieszenie

a = (v - v0 ) / t

 

a - przyspieszenie,
v - szybkość końcowa,
v0 - szybkość początkowa

Szybkość w ruchu
jednostajnie przyspieszonym
(gdy vo =0)

v = a · t

t = v / a

jw .

Droga w ruchu
jednostajnie
przyspieszonym
(gdy vo =0)

s  =  a · t 2 / 2

a = 2 · s / t 2

jw .

Czas w ruchu jednostajnie przyspieszonym
(gdy vo =0)

 

jw .

Pęd ciała

p = m · v

m = p / v

v = p / m

p - pęd, m - masa

Siła

F = m · a

m = F / a

a = F / m

F - siła, reszta jw.

Ciężar ciała

F = m · g

 

g - przyspieszenie ziemskie, jw.

Praca

W = F · s

F = W / s

s = W / F

W - praca,
s
- przesunięcie.

Moc

P = W / t

W = P · t

t = W / P

P - moc, reszta jw.

Energia potencjalna grawitacji

Ep = m · g · h

m= Ep / gh

h= Ep / mg

Ep - energia potencjalna,
jw .

Energia kinetyczna

   Ek = m · v 2/ 2

m = 2·Ek / v 2

Ek - energia kinetyczna, jw.

Równanie dźwigni

F1 · r1 = F2· r2

 

F1 i F2 siły na obu ramionach, r1 i r2 ramiona dźwigni

Gęstość ciała

d= m / V

m = d· V

V = m / d

d- gęstość (czasem piszemy ro) , V - objętość ciała,
m - masa

Ciepło właściwe

c = Q /(m · (tk-tp))

 

c - ciepło właściwe,
m - masa ciała,
Q - dostarczone ciepło,
(tk-tp) -przyrost temp.

Dostarczone ciepło przy ogrzewaniu

Q = c · m · (tk-tp)

 

jw .

Częstotliwość

f = 1 / T

T = 1 / f

T - okres drgań,
f - częstotliwość.

Długość fali

l = v · T = v / f

v = l / T

v = l · f

l - (lambda) długość fali,
v- szybkość, jw.

Natężenie prądu

I = q / t

q = I · t

t = q / I

I- natężenie, t- czas
q- przepływający ładunek,

Napięcie elektryczne

U = W / q

W = U · q

q = W / U

U - napięcie,
W - praca prądu, jw.

Praca prądu

W = U · I · t

I = W / (U · t)

jw .

Moc prądu

P = U · I

U = P / I

I = P / U

P - moc prądu, jw.

Opór elektryczny (rezystancja)

R = U / I

U = I · R

I = U / R

R - opór elektryczny, jw.

Opór zastępczy połączenia szeregowego

Rz = R1 + R2 +...

 

Rz - opór zastępczy.

Opór zastępczy połączenia równoległego

1/ Rz = 1/R1 + 1/R2 +...

 

jw .

Ciśnienie

Ciśnienie hydrostatyczne

p = F / S

ph = d · h · g

F = p · S

h = ph / (d · g)  

p - ciśnienie, F - siła parcia (nacisku), S - powierzchnia nacisku, d - gęstość cieczy, h - głębokość (wysokość słupa cieczy), g - przyspieszenie ziemskie

Zdolność skupiająca soczewki

Z = 1 / f

f = 1 / Z

Z - zdolność skupiająca,
f
- ogniskowa soczewki

 

A to ciekawe?

PRAWO BERNOULLIEGO

Kartka papieru unosi się, gdy dmuchasz ponad nią. Co powoduje, że powietrze spod kartki wypycha ją do góry?

Działa tu prawo Bernoulliego, im szybciej gaz przepływa, tym mniejsze wywiera ciśnienie. Dzięki temu na skrzydle samolotu wytwarza się siła nośna i może on latać, a w gaźniku samochodowym powietrze przepływa szybciej w przewężeniu rury - dyszy, dzięki czemu benzyna będąca pod normalnym ciśnieniem jest zasysana do strefy obniżonego ciśnienia i dociera do silnika. Źródło http://www.wiw.pl