panorama szkoły

Jeśli chcesz możesz stać się redaktorem kolumny " A to ciekawe". Zapraszam.

Przyślij na moją pocztę swój ciekawy tekst związany z fizyką lub techniką oraz obrazek - jeśli takim dysponujesz, a ja go tu umieszczę.  Nie zapomnij podać źródła (adresu strony)
i rzeczywistego autora.

POWTÓRKA Z FIZYKI
ZAM
IAST KOREPETYCJI
PRZEKSZTAŁCANIE  WZORÓW

 

  Klasa I
     opis ruchu
     właściwości,
     budowa ciał

     pomiary

  Klasa II
     praca
     siły w przyrodzie
     ciepło
     drgania

  Klasa III
     elektrostatyka
     prąd elektryczny
     elektromagnetyzm
     optyka

  Jednostki SI
     zamiana jednostek

  Jedno zadanko

  Wzory fizyczne
    stosowanie wzorów
    przekształcanie wz.

  Stałe fizyczne

  Czytamy wykresy

  Prawa i zasady fiz.

  Przed egzaminem

  Strona główna

  Od autora

 

Przekształcanie wzorów sprawia na początku kłopoty. Wielu uczniów omija zadania gdzie trzeba to zrobić, albo uczy się niepotrzebnie na pamięć tych samych wzorów w innych postaciach. Przeczytaj ten tekst i zrób kilka przykładów, a zobaczysz, że nie jest to duży problem.

Na początek trochę matematyki - każdy wzór ma postać równania matematycznego, jest prawa i lewa strona połączone znakiem równa się. Możemy zatem stosować te same zasady co przy rozwiązywaniu równań:
 - do obu stron równania można dodać (lub odjąć) to samo wyrażenie,
 - obie strony równania można pomnożyć (lub podzielić) przez to samo wyrażenie.
Przejdźmy do praktyki.

Przykład 1.
Pamiętamy wzór  v = s / t   w zadaniu mamy polecenie obliczyć drogę czyli ma być s = ... Gdyby po prawej stronie pozbyć się litery t byłoby po kłopocie, ale jak to zrobić? Myślisz pewnie odjąć t od obu stron, nie to nie jest dobry pomysł popatrz tam jest  s / t  czyli s podzielone przez t - zapamiętaj stosujemy działanie odwrotne - do dzielenia odwrotne jest mnożenie, a więc mnożymy obie strony równania przez t.

Skracamy przez t i gotowe.

 

Przykład 2.
Pamiętamy wzór na ciężar ciała   F = m · g  w zadaniu mamy polecenie obliczyć masę m = ... Co robić? Po prawej stronie jest m pomnożone przez g, trzeba się pozbyć g. Pamiętasz stosujemy działanie odwrotne, tym razem dzielimy obie strony przez g (bo było mnożenie)

Skracamy przez g i gotowe.

Przykład 3.
Pamiętamy wzór na przyspieszenie  a = F / m   w zadaniu każą nam obliczyć masę. Tu nic nam nie da pozbycie się F z prawej strony bo m jest w mianowniku ułamka i obliczylibyśmy 1 / m = ... , a nie m = ... Co robić? Przenosimy m do licznika, jak? Oczywiście działaniem odwrotnym - mnożymy przez m obie strony wzoru.

 

 

Skracamy przez m i? Przeszkadza nam a,

 

dzielimy obie strony przez a (działanie odwrotne pamiętasz?)

 

Skracamy przez a i gotowe.

 

 

 

Przykład 4.
Pamiętamy wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym       w zadaniu każą nam policzyć czas t =...   Nie przestrasz się to nic trudnego. Zrobimy to w kilku etapach:

 

a) pozbywamy się z prawej strony 2 - mnożąc przez 2 (działanie odwrotne bo było dzielenie)

 

b) pozbywamy się z prawej strony a - dzieląc przez a (bo było mnożenie)

 

 

c) skracamy przez a

 

d) pierwiastkujemy obie strony, bo t jest do drugiej potęgi, a działanie odwrotne do potęgowania to pierwiastkowanie.

 

 

Przykład 5.

Tym razem przećwiczmy wzór z matematyki np. z wzoru na pole trapezu   P = (a + b)·h / 2  obliczmy długość podstawy - a. Stosujemy w przekształceniach działania odwrotne.

Pozbywamy się 2 mnożąc obie strony przez 2 otrzymamy:    2 ·P = (a + b)·h

Teraz pozbywamy się h dzieląc obie strony przez h otrzymamy:       2 ·P/h = a + b

Od obu stron odejmujemy b i otrzymujemy:        a = (2 ·P / h) - b

 

Bierz się za test

Nie było to wcale takie trudne jak niektórzy myśleli. Jeśli nie jesteś zmęczony tym wywodem spróbuj swych sił w krótkim teście, litery poprawnych odpowiedzi ułożą hasło.

1. Z wzoru  v = a · t  wyznacz t.
  e) t = v · a,    w) t = v - a,    b) t = v / a,     a) t = a / v.

2. Z wzoru  P = W / t  wyznacz t.
  o) t = W · P,     d) t = W / P,     u) t = P / W,    k) t = P - W.

3. Z wzoru   Ep = m · g · h   wyznacz h:
  c) h = Ep - m · g,    s) h = Ep - m - g,    i) h = Ep· m · g,   b) h = Ep / (m
· g).

 

A to ciekawe?

Historia :)